Lưu trữ tiếng anh - Page 2 of 3 - EFH Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ và Tiếng Anh Khách Sạn, Nhà Hàng

Tiếng Anh nhà hàng – Từ vựng các loại cốc trong nhà hàng

Cùng EFH tìm hiểu tên tiếng Anh của các loại ly trong khách sạn nhé! Từ vựng tiếng Anh các loại cốc trong nhà hàng Wine glass – /ˈwaɪn ɡlɑːs/: ly uống rượu vang Water goblet – /ˈwɔːtər ˈɡɒblət/: ly uống nước Margarita glass – /ˌmɑːrɡəˈriːtə ɡlɑːs/: ly uống margarita Hurricane glass – /ˈhʌrɪkən ɡlɑːs/: Ly Tulip […]