Tiếng Anh khách sạn - Hội thoại tình huống lạc hành lý - EFH

Tiếng Anh khách sạn – Hội thoại tình huống lạc hành lý

Đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp trong khách sạn sau đây sẽ giúp bạn giải quyết tình huống khó xử này tốt hơn:

Hội thoại tiếng Anh khách sạn tình huống lạc hành lý

Receptionist: Reception. What can I do for you? – Bộ phận lễ tân xin nghe ạ. Tôi có thể giúp gì cho ông bà ạ?

Guest: Yes, I’ve been waiting for my luggage to be sent up for almost half an hour. Where it is? – Vâng, tôi đã đợi hành lý của tôi được gửi lên cả nửa tiếng rồi. Nó đâu rồi?

Receptionist: I’m terribly sorry to hear that. May I have your name and room number, sir? – Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Tôi có thể xin tên và số phòng của ông không ạ?

Guest: Wood. Room 1148. – Wood. Phòng 1148.

Receptionist: Mr. Wood. How many pieces of luggage do you have in all? – Ông Wood. Hành lý của ông tất cả có bao nhiêu phần ạ?

Guest: Two suitcases and one bag. – Hai vali và một túi.

Receptionist: Could you decribe them? – Ông có thể miêu tả chúng được không ạ?

Guest: The suitcases are grey and the bag is blue. Both are made of leather. – Những cái vali màu xám và cái túi màu xanh. Tất cả đều làm bằng da

Receptionist: Is there any name tag attached to them? – Có thẻ ghi tên đính kèm với chúng không ạ?

Xem thêm: Tiếng Anh khách sạn – Những câu giao tiếp thể hiện sự hiếu khách

Guest: Yes, all of them have tags. – Có chứ, tất cả chúng đều có thẻ..

Receptionist: I’ll check them for you as soon as possible. Please hang the line at first and I’ll call you back soon. Sorry for all the troubles brought to you. – Tôi sẽ kiểm tra cho ông sớm nhất có thể. Ông vui lòng gác máy trước và tôi sẽ gọi lại cho ông sớm Xin lỗi ông vì tất cả những rắc rối mang đến cho ông.

Receptionist: Is that Mr. Wood? This is Reception. We’ve found your luggage. – Ông Wood phải không ạ? Đây là bộ phận lễ tân ạ. Chúng tôi đã tìm thấy hành lý của ông ạ.

Guest: Where are they? – Chúng ở đâu thế?

Receptionist: They were misdelivered to the other Mr. Wood, who has the exactly same name as you. – Chúng bị giao nhầm đến một ông Wood khác, người có tên giống ông ạ.

Guest: I see. – Tôi hiểu rồi.

Receptionist: Now your luggage is sent up to your room and you’ll have it within five minutes. Please accept our apology for such carelessness. – Bây giờ hành lý sẽ được chuyển lên phòng của ông và ông sẽ nhận nó trong vòng năm phút ạ. Ông vui lòng chấp nhận lời xin lỗi cho những sự bất cẩn này ạ.

Xem thêm: Tiếng Anh khách sạn – thuật ngữ chuyên ngành bạn cần biết

Guest: That’s all right. – Không sao đâu.

Bellman: Bellman, may I come in, sir? – Người vận chuyển đây ạ, tôi có thể vào trong không, thưa ngài?

Guest: Come in. – Mời vào.

Bellman: I’m very sorry for the delay. It happens to have a client of the same name with you. – Tôi vô cùng xin lỗi về sự chậm trễ này. Điều này xảy ra do có một khách hàng trùng tên với ông ạ.

Guest: That’s all right. – Được rồi.

Bellman: You have two suitcases and one bag. Is that right? – Ông có hai vali và một hành lý. Chỗ này có đúng không ạ?

Bellman: That’s right. By the way, could you tell me where is the business center of the hotel? – Đúng vậy. Nhân tiện, anh có thể cho tôi biết trung tâm thương mại của khách sạn ở đâu không?

Bellman: It’s on the first floor of the main building. – Nó ở tầng 1 của tòa nhà chính ạ.

Guest: Thank you. – Cảm ơn anh.

Bellman: Anything else I can do for you? – Tôi có thể giúp gì ông nữa không ạ?

Guest: No, thanks. – Không, cảm ơn anh.

Bellman: Hope you a nice stay in our hotel! – Hy vọng ông sẽ có những giây phút thoải mái trong khách sạn của chúng tôi!

Có thể bạn quan tâm:

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of