Chuyện nghề Khách sạn - Nắm vững kiến thức ngành Hospitality - EFH

9 lầm tưởng về nghề lễ tân khách sạn

Nghề lễ tân vô cùng nhàn hạ, ai cũng có thể làm lễ tân, nghề lễ tân không có tương lai,… là 3 trong số rất nhiều những suy nghĩ sai lầm về nghề lễ tân trong tâm tưởng của nhiều người Việt hiện nay, kể cả những ứng viên/ nhân sự trong ngành Khách […]