Lưu trữ Chuyên ngành - EFH Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ và Tiếng Anh Khách Sạn, Nhà Hàng
Showing only one result
9,999.00₫

Deluxe – Giao tiếp Tiếng Anh khách sạn nâng cao

A. Mô tả chung  Để thích nghi sau đó tiến tới phát triển sự nghiệp trong ngành khách sạn, nhà hàng, tiếng Anh chuyên ngành là “vũ khí” cho bất cứ bạn trẻ nào có ý định theo đuổi nghề nghiệp đang phát triển rất nhanh tại Việt Nam, và…
1512